Anjo-ke no Butokai (1947)

Actores Principais: Osamu Takizawa, Masayuki Mori, Setsuko Hara, Yumeko Aizome
Realizador: Kozaburo Yoshimura




Ir a Tango no Cinema