Apolo Anton Ohno & Karina Smirnoff
Holding Out for a Hero - Bonnie Tyler


danseurs: Apolo Anton Ohno & Karina Smirnoff
Musique: Holding Out for a Hero - Bonnie Tyler

15ème saison
annee: 2012

Retour

Articles