Anjo-ke no Butokai (1947)

Actores principales: Osamu Takizawa, Masayuki Mori, Setsuko Hara, Yumeko Aizome
Realizador: Kozaburo Yoshimura
El Tango en el Cine