Anjo-ke no Butokai (1947)

Cast: Osamu Takizawa, Masayuki Mori, Setsuko Hara, Yumeko Aizome
Regie: Kozaburo Yoshimura
Tangofilme